Loppemarked – forældrehjælp!

Kære FDFere og forældre.

Loppemarkedet er en meget vigtig indtægtskilde til kredsens børne- og ungdomsarbejde. Derfor vil vi gerne invitere jer til at støtte op og hjælp. 

Lørdag d. 20. maj

Fra kl. 13.00 til kl.15.00 skal vi rejse vores telte på det grønne område bag ved kirken og har derfor brug for jeres hjælp til dette. 

Søndag d. 21. maj

Vi starter kl. 07.00.

Vi skal have flyttet alle lopperne fra containeren og pavillonen ud til salgsbordene.

Der skal laves indhegning omkring pladsen.

Kl.11.00 samles alle hjælpere for at få informationer og fordeling af ”personale” i teltene inden det store RYK-IND kl. 12.00

I løbet af de næste 3 timer skal vi gerne have solgt vores lopper.

Kl. 15 lukker vi, og går i gang med oprydningen, og er færdige ved kl. 17.30.

Der er i løbet af dagen forplejning til hjælperne.

Som I sikkert kan se, kræves der en del hænder, for at få det hele til at gå op i en større enhed, og vi vil derfor meget gerne bede jer byde ind med arbejdskraft på angivende tidspunkter herunder.

 

Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte lederne om torsdagen, eller kontakte Pernille Sanders, sanders@ds-net.dk eller 23926384.

Skriv en kommentar