Kredsens sponsorer

Uden sponsorer og donationer kunne vi ikke opretholde det aktivitetsniveau som vi har i kredsen.
Derfor er vi meget taknemmelige for den støtte, som vi modtager igennem året.

Dette messing skilt er placeret på bålhyttens ene stolpe. Viser alle sponsorer.

I 2018 har kredsens haft store projekter og herunder blandt andet opførelsen af 3 shelters og 1 bålhytte ved kredsens hytte i Morud. Uden donationer var dette projekt ikke muligt, hvorfor en stor tak til følgende fonde og organisationer skal lyde for deres støtte:
– Fionia Fonden kr. 45.750
– Friluftsrådet kr. 41.600
– A.P. Møller Støttefond kr. 50.000
– Sydbank Fonden kr. 87.000
– Sydbank Fonden kr. 14.580
– Fynske Frimureres Fond kr. 10.000
– Nordea Fonden kr. 5.000

Igennem året har vi stor glæde for den økonomiske støtte som ydes fra følgende:

  • Forældreforeningen arrangerer sammen med kredsen forskellige aktiviteter, som Loppemarked, Bankospil med mere, og som årligt giver kredsen et tilskud på ca. kr. 50.000.
  • B) Dyrup Kirke har i løbet af året behov for hjælp til forskellige arrangementer og her modtager kredsen en kontant afregning for den hjælp, som forældre og medlemmer deltager med.
  • C) EnergiFyn yder igennem projektet ”FynskSupport” et tilskud for den El og Gas som husstande og virksomheder i området årligt bruger, og som disse husstande og virksomheder har besluttet at støtte kredsen med. I 2018 vil dette beløb være på ca. kr. 2.000. Derfor håber vi på fortsat og større opbakning til dette projekt, så kredsen i de kommende år kan modtage endnu flere sponsorkroner. Har du spørgsmål til denne ordning kan du kontakte formand Lars Herlev.

Har du eller andre kendskab til sponsorer eller donationer som kredsen kan søge tilskud hos, hører vi gerne herom.

STØT VORES SPONSORER